TOMICA [38] - Toyota Auto Body Coms 開箱

小朋友的外婆送給小朋友的禮物
趁著還沒有被小朋友破壞之前
先來拍照存證一下...
先來看外盒

 
 
 
打開盒子,整台車子的本體
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不知道以後是怎麼慘狀
小朋友的玩具,我看別期望會完美如新了
哈~~~是吧?!

這個網誌中的熱門文章

線上看 CAD 圖檔 DWG, DWF 的網站

VirtualBox 橋接介面卡 未選取/無法選取 故障排除

Windows 10 網路磁碟機 網路芳鄰 無法存取...